pijl

Uitvaartverzorging Zwolle

Zorgzaam en Zorgvuldig

uitvaart zwolle Logo aangepast

Zorgzaam en zorgvuldig; twee belangrijke woorden die staan voor onze manier van werken. Wij begeleiden u zo zorgzaam en zorgvuldig mogelijk en in alle openheid, bij de beslissingen die genomen moeten worden als een dierbare is overleden.

    uitvaart zwolle Advertenties 2022 1

Om zo zorgvuldig te kunnen werken wordt u als nabestaande zo veel mogelijk begeleid door één persoon.

Goed afscheid nemen

Goed afscheid nemen van uw geliefde, een afscheid dat recht doet aan zijn of haar leven. Een afscheid waar u later, ondanks alle verdriet en pijn, met een goed gevoel op terug kunt kijken. Want uw manier van afscheid nemen heeft invloed op uw latere rouwverwerking.

Verandering

uitvaart zwolle Vlinderknoppen

De laatste jaren heeft er een verandering plaatsgevonden in de manier waarop een uitvaart vorm wordt gegeven. Er is steeds meer behoefte aan een persoonlijke invulling door de nabestaanden en het is daarom van belang dat u daar ook de ruimte voor krijgt.

Met respect

uitvaart zwolle tekenen op de kist

U kunt er voor kiezen om het ‘'anders'' te willen, maar het kan zijn dat u ook hecht aan bepaalde tradities. Wij hebben respect voor elke levensovertuiging en staan open voor zowel bestaande als nieuwe uitvaartgebruiken.

‘Ik weet het is je werk, maar je maakt wel degelijk een verschil. En je credo zorgzaam en zorgvuldig maak je meer dan waar.’
familie Robert